Envasat al buit de panotxes de blat

 

Les panotxes de blat de moro poden envasar-se al buit amb qualsevol de les nostres màquines de campana.

Com més gran sigui la campana més bosses podran tancar-se per cicle. El cicle de buit i soldadura dura normalment uns 15-20 segons, depenent del producte i del grau de buit desitjat. Els models de doble campana permeten anar preparant la següent tanda de bosses en un costat mentre la màquina realitza el seu cicle en l'altre.


Contactar

Noves embossadores autobag 500 i autobag 550
Es un gran plaer presentar als nostres clients la nova generació de embossadores autobag.
Rovetub impulsos
Nova versió amb pantalla LCD de aquesta segelladora de tubs.
3 anys de garantia models Magneta y Sealboy
Tota la gama de segelladores dels models Magneta y Sealboy té 3 anys de garantia.

Oficinas centrales

Carrer del Cobalt, 16-20 nave C1 – 08038 Barcelona

Tel: (+34) 93 298 88 40

Área comercial y administración: rovebloc@rovebloc.com

Delegación Madrid

Calle rocinante, 14 – 28034 Madrid

Tel: (+34) 91 734 65 26 / 722 54 29 58

Área comercial y administración: carlosdominguez@rovebloc.com

Política de Privacidad