Envasat manual en produccions mitjanes-altes

Les soldadores de bosses Magneta asseguren una qualitat en la soldadura i permeten augmentar la productivitat.

Un pas més enllà, les segelladores en continu són el sistema més ràpid i eficient quan es parteix de bossa ja feta.

D'altra banda les envasadores semiautomàtiques Speed-pack, Pandyno i Pandynair parteixen de tub i faciliten notablement la introducció del producte dins de la bossa, sent una solució econòmica i en alguns casos molt eficaç.


Contactar

Noves embossadores autobag 500 i autobag 550
Es un gran plaer presentar als nostres clients la nova generació de embossadores autobag.
Rovetub impulsos
Nova versió amb pantalla LCD de aquesta segelladora de tubs.
3 anys de garantia models Magneta y Sealboy
Tota la gama de segelladores dels models Magneta y Sealboy té 3 anys de garantia.

Oficinas centrales

Carrer del Cobalt, 16-20 nave C1 – 08038 Barcelona

Tel: (+34) 93 298 88 40

Área comercial y administración: rovebloc@rovebloc.com

Delegación Madrid

Calle rocinante, 14 – 28034 Madrid

Tel: (+34) 91 734 65 26 / 722 54 29 58

Área comercial y administración: carlosdominguez@rovebloc.com

Política de Privacidad