Envasat manual en produccions mitjanes-altes

Les soldadores de bosses Magneta asseguren una qualitat en la soldadura i permeten augmentar la productivitat.

Un pas més enllà, les segelladores en continu són el sistema més ràpid i eficient quan es parteix de bossa ja feta.

D'altra banda les envasadores semiautomàtiques Speed-pack, Pandyno i Pandynair parteixen de tub i faciliten notablement la introducció del producte dins de la bossa, sent una solució econòmica i en alguns casos molt eficaç.


Contactar

La autobag 850s agilitza l'enviament de comandes
La nova autobag 850s permet envasar comandes en bossa d'enviament amb la seva etiqueta de transport corresponent de forma ràpida i precisa.
Noves embossadores autobag 500 i autobag 550
Es un gran plaer presentar als nostres clients la nova generació de embossadores autobag.
Rovetub impulsos
Nova versió amb pantalla LCD de aquesta segelladora de tubs.

Oficinas centrales

Carrer del Cobalt, 16-20 nave C1 – 08038 Barcelona

Tel: (+34) 93 298 88 40

Área comercial y administración: rovebloc@rovebloc.com

Delegación Madrid

Calle rocinante, 14 – 28034 Madrid

Tel: (+34) 91 734 65 26 / 722 54 29 58

Área comercial y administración: carlosdominguez@rovebloc.com

Política de Privacidad