FUTURA

Compacta i fàcil de transportar, aquesta soldadora de sobretaula tanca tot tipus de bosses de material plàstic (Polietilè, Polipropilè, PVC, ...). Un potenciòmetre amb tres posicions permet variar la temperatura de calefacció en funció de l'espessor de la bossa. La temperatura que pot aconseguir-se en la resistència, ha estat estudiada per no espatllar el teflón de la barra segelladora. Aquesta petita màquina es caracteritza per la seva velocitat de soldadura i per no precisar gairebé manteniment. No va dotada de fulla ni de temporitzador, és l'operari qui determina el temps de soldadura. Després d'un temps d'escalfament d'uns tres minuts, aquesta soldadora bàsica convindrà perfectament per al tancament de tot tipus de bosses de plàstic.


Contactar

La autobag 850s agilitza l'enviament de comandes
La nova autobag 850s permet envasar comandes en bossa d'enviament amb la seva etiqueta de transport corresponent de forma ràpida i precisa.
Noves embossadores autobag 500 i autobag 550
Es un gran plaer presentar als nostres clients la nova generació de embossadores autobag.
Rovetub impulsos
Nova versió amb pantalla LCD de aquesta segelladora de tubs.

Oficinas centrales

Carrer del Cobalt, 16-20 nave C1 – 08038 Barcelona

Tel: (+34) 93 298 88 40

Área comercial y administración: rovebloc@rovebloc.com

Delegación Madrid

Calle rocinante, 14 – 28034 Madrid

Tel: (+34) 91 734 65 26 / 722 54 29 58

Área comercial y administración: carlosdominguez@rovebloc.com

Política de Privacidad