GRUP SOLDADOR INDEPENDENT

Aquest conjunt està format per un joc d'electrodes i una caixa de comandament fabricats a mida. El conjunt es pot acoplar a qualsevol màquina especial que inclogui una unitat de soldadura. 

Les barres soldadores es poden fabricar de la mida desitjada. La caixa de comandament controla els temps de soldadura i refredament, i està preparada per rebre i tornar un senyal al principi i final de cicle.


Contactar

La autobag 850s agilitza l'enviament de comandes
La nova autobag 850s permet envasar comandes en bossa d'enviament amb la seva etiqueta de transport corresponent de forma ràpida i precisa.
Noves embossadores autobag 500 i autobag 550
Es un gran plaer presentar als nostres clients la nova generació de embossadores autobag.
Rovetub impulsos
Nova versió amb pantalla LCD de aquesta segelladora de tubs.

Oficinas centrales

Carrer del Cobalt, 16-20 nave C1 – 08038 Barcelona

Tel: (+34) 93 298 88 40

Área comercial y administración: rovebloc@rovebloc.com

Delegación Madrid

Calle rocinante, 14 – 28034 Madrid

Tel: (+34) 91 734 65 26 / 722 54 29 58

Área comercial y administración: carlosdominguez@rovebloc.com

Política de Privacidad