Productes en pols o granulat en bossa d'alumini

Per al tancament de bosses de grandària petita-mitjana amb barreges de preparats en pols o granulats pot utilitzar algun dels següents sistemes:

La pesadora automàtica B2 permet dosar el producte. La TT-300 semiautomàtica o la soldadora en continu D-555 V permeten tancar en vertical les bosses omplertes prèviament. 

Les envasadoras verticals AVM permeten fabricar la bossa a partir de làmina. Pot acoblar-se a la Pesadora B2 o a algun altre sistema de dosatge per obtenir un procés d'envasament completament automàtic. 


Contactar

Noves embossadores autobag 500 i autobag 550
Es un gran plaer presentar als nostres clients la nova generació de embossadores autobag.
Rovetub impulsos
Nova versió amb pantalla LCD de aquesta segelladora de tubs.
3 anys de garantia models Magneta y Sealboy
Tota la gama de segelladores dels models Magneta y Sealboy té 3 anys de garantia.

Oficinas centrales

Carrer del Cobalt, 16-20 nave C1 – 08038 Barcelona

Tel: (+34) 93 298 88 40

Área comercial y administración: rovebloc@rovebloc.com

Delegación Madrid

Calle rocinante, 14 – 28034 Madrid

Tel: (+34) 91 734 65 26 / 722 54 29 58

Área comercial y administración: carlosdominguez@rovebloc.com

Política de Privacidad