Productes en pols o granulat en bossa d'alumini

Per al tancament de bosses de grandària petita-mitjana amb barreges de preparats en pols o granulats pot utilitzar algun dels següents sistemes:

La pesadora automàtica B2 permet dosar el producte. La TT-300 semiautomàtica o la soldadora en continu D-555 V permeten tancar en vertical les bosses omplertes prèviament. 

Les envasadoras verticals AVM permeten fabricar la bossa a partir de làmina. Pot acoblar-se a la Pesadora B2 o a algun altre sistema de dosatge per obtenir un procés d'envasament completament automàtic. 


Contactar

La autobag 850s agilitza l'enviament de comandes
La nova autobag 850s permet envasar comandes en bossa d'enviament amb la seva etiqueta de transport corresponent de forma ràpida i precisa.
Noves embossadores autobag 500 i autobag 550
Es un gran plaer presentar als nostres clients la nova generació de embossadores autobag.
Rovetub impulsos
Nova versió amb pantalla LCD de aquesta segelladora de tubs.

Oficinas centrales

Carrer del Cobalt, 16-20 nave C1 – 08038 Barcelona

Tel: (+34) 93 298 88 40

Área comercial y administración: rovebloc@rovebloc.com

Delegación Madrid

Calle rocinante, 14 – 28034 Madrid

Tel: (+34) 91 734 65 26 / 722 54 29 58

Área comercial y administración: carlosdominguez@rovebloc.com

Política de Privacidad