SEGELLADORES PER IMPULSOS MEDICAL H DIGITAL ACCUTEMP

L'últim desenvolupament en segelladores per impulsos per al sector mèdic ho representen els models MEDICAL H-460 Digital accutemp i H-610 Digital accutemp. Aquests nous models aconsegueixen els nivells màxims de precisió i control que pot tenir una segelladora per impulsos, assegurant la repetició en cada cicle dels tres paràmetres de soldadura (Temperatura, pressió i temps), i permetent crear un registre dels mateixos per validar el procés.

La MEDICAL-H DIGITAL ACCUTEMP posseeix un sistema de control extremadament precís: Durant el cicle de soldadura la màquina calcula fins a 60 vegades per segon els tres paràmetres de soldadura: Temps, pressió i Temperatura. Qualsevol variació respecte als valors prefixats per l'operari i el fabricant provocaran la immediata activació d'una alarma i el consegüent bloqueig de la segelladora.

El programa específic Programari de gestón remota permet connectar directament la segelladora a un PC i registrar totes les dades de funcionament de la màquina, per assegurar la traçabilitat dels paràmetres de soldadura en relació amb una bossa i/o amb el temps de treball de la màquina. Aquests paràmetres de treball poden arxivar-se en una taula en format Excel. El programari permet la realització de gràfics, que poden arxivar-se o imprimir-se per ser adjuntats a la documentació de validació del procés. La MEDICAL-H DIGITAL ACCUTEMP es fabrica en dos amples de soldadura (460 i 610 mm), i s'acciona de forma semiautomàtica per mitjà d'un pedal elèctric. 


Contactar

La autobag 850s agilitza l'enviament de comandes
La nova autobag 850s permet envasar comandes en bossa d'enviament amb la seva etiqueta de transport corresponent de forma ràpida i precisa.
Noves embossadores autobag 500 i autobag 550
Es un gran plaer presentar als nostres clients la nova generació de embossadores autobag.
Rovetub impulsos
Nova versió amb pantalla LCD de aquesta segelladora de tubs.

Oficinas centrales

Carrer del Cobalt, 16-20 nave C1 – 08038 Barcelona

Tel: (+34) 93 298 88 40

Área comercial y administración: rovebloc@rovebloc.com

Delegación Madrid

Calle rocinante, 14 – 28034 Madrid

Tel: (+34) 91 734 65 26 / 722 54 29 58

Área comercial y administración: carlosdominguez@rovebloc.com

Política de Privacidad