Campanes de buit: funcionament y opcions

Les campanes de buit s'utilitzen en les més variades aplicacions quan és necessari envasar un producte al buit, per augmentar el seu temps de conservació o disminuir el volum d'espai que ocupa.

Les màquines de campana AUDIONVAC utilitzen una bomba de buit d'oli, i realitzen el buit en tota la campana abans de soldar la bossa, aconseguint un nivell de buit del 99,98%.

El funcionament és molt simple:


Es col·loca(n) la(es) bossa(es) amb la boca sobre la(es) barra(es) segelladora(es), i es baixa la tapa de la campana. La bomba comença llavors a actuar mantenint la tapa tancada. Una vegada transcorregut el temps de buit programat, la màquina injecta gas en la campana si està activada aquesta opció, i després soldarà la bossa. Una vegada soldada la bossa la campana deixa entrar aire de nou progressivament en la campana, fins que s'obre automàticament la tapa una vegada acabada la descompressió i podem retirar els paquets ja envasats al buit.

Les màquines de campana poden ser simples o dobles. Les màquines de doble campana disposen d'una tapa abatible que pot tancar-se sobre dues campanes diferents. Així, mentre la màquina realitza el cicle en una de les campanes, l'operari pot anar retirant els paquets acabats i preparant les següents bosses en l'altra campana. Aquest sistema pot arribar a doblegar la productivitat i evita tenir temps mort.

 

La gamma de campanes de buit Audionvac és molt àmplia, i les opcions disponibles molt variades. Aquestes són les principals :

 

Barres segelladores

Soldadura paral·lela de 3,5 mm d'amplària: 2 x 3,5 m. Aquesta és l'opció de barra segellladora més habitual, la màquina realitza a la bossa dues soldadures paral·leles de 3,5 mm d'amplària cadascuna.

Soldadura de 8 mm. Opcionalment es pot configurar la màquina perquè realitzi una sola soldadura de 8 mm d'amplària.

Soldadura tallant i soldant. També poden preparar-se les barres segelladores per realitzar una soldadura de 3,5 mm d'amplària, i una segona soldadura paral·lela amb tall  a ran de soldadura. Aquesta opció permet eliminar el sobrant de bossa que queda per sobre de la soldadura.

Soldadura biactiva, amb calor per ambdues mordasses i més potència de soldadura. Per a bosses amb manxa o materials gruixuts, és recomanable utilitzar aquesta opció.

 

Situació de les barres segelladores:

Alguns models mitjans i grans permeten jugar amb la disposició de les barres segelladores (una en cada costat curt, una en cada costat llarg, diferents combinacions curt-llarg). Això permet, per a unes determinades mesures de bossa, optimitzar l'espai disponible en la campana perquè càpiguen el major nombre possible de bosses per cicle.

Injecció de gas

Afegir gas a l'envàs pot ser una forma d'allargar la vida del producte. En afegir gas es redueix el percentatge d'oxigen residual i s'evita que el producte sofreixi la pressió de la bossa a causa del buit. Això és indispensable per a productes d'alimentació delicats com a peix, pastissos, .....

Atmosfera progressiva (Softair)

Aquesta opció està especialment indicada per envasar productes amb cants afilats. Després de la soldadura l'aire entra a la campana de forma més progressiva, permetent que la bossa s'adapti millor al producte. S'eviten danys en el producte o en la bossa i l'embalatge final queda millor presentat.

Sensor de buit

Es recomana l'ús del sensor quan es requereix tenir un nivell exacte de buit o d'injecció de gas. Els models estàndard es basen en temps per obtenir els nivells desitjats de buit i gas, la qual cosa ja és suficient per a la majoria de les aplicacions. No obstant això, en treballar amb productes que varien en densitat i volum, el sensor assegura que totes les bosses tinguin el mateix grau de buit.

Multicicle

De vegades és necessari repetir diverses vegades el procés de buit i injecció de gas, per obtenir nivells d'oxigen residual encara menors.

Gas plus

La funció Gas plus consisteix en un temps d'injecció de gas addicional que té lloc durant el tancament de les barres segelladores, permetent injectar més gas dins de la bossa per obtenir embalatges tipus pilota.

Per usar aquesta funció la màquina ha d'estar equipada de l'opció d'injecció de gas. 

Reducció de l'expansió

Reducció de l'expansió és una funció especial per envasar peces de carn allargades. Utilitzant aquesta funció es resolen problemes de pèrdues per degoteig o formació de bombolles.

La reducció de l'expansió permet que l'aire extern flueixi en la càmera descomprimida durant un breu període de temps (0.1 – 1.0 segon) al mateix temps que es tanquen les barres segelladores. En disminuir lleugerament la pressió sobre la bossa, el gas i l'aigua que conté la carn no surten cap a l'envàs. 

Segellat 1-2

Segellat 1-2 és una extensió de l'opció soldadura tallant i soldant. Permet controlar el temps de soldadura de la Resistència de soldadura i la de tall per separat. Per exemple, el temps de la Resistència de soldadura pot fixar-se en 2,5 segons, i el de la resistència de tall en 3,5 segons. D'aquesta forma, bosses gruixudes retràctils poden segellar-se i tallar-se sense obtenir una soldadura fosa. 

Plaques inclinades per a bosses amb líquids

Totes les nostres campanes inclouen diverses plaques de farciment que serveixen per adaptar l'altura de la campana al producte que envasem.

Per treballar més còmodament amb líquids les plaques que serveixen per recolzar les bosses a l'interior de la campana poden ser inclinades. D'aquesta forma poden envasar-se bosses amb líquid fàcilment sense risc d'abocar el contingut. 


Contactar