Envasat al buit de components

És habitual envasar al buit targetes electròniques i altres components per diversos motius:

- Evitar la corrosió deguda a la humitat.

- Protegir millor el producte.

- Reduir l'embalatge per optimitzar l'espai i minimitzar les despeses d'emmagatzematge i transport.


Contactar