Envasat al buit de panotxes de blat

 

Les panotxes de blat de moro poden envasar-se al buit amb qualsevol de les nostres màquines de campana.

Com més gran sigui la campana més bosses podran tancar-se per cicle. El cicle de buit i soldadura dura normalment uns 15-20 segons, depenent del producte i del grau de buit desitjat. Els models de doble campana permeten anar preparant la següent tanda de bosses en un costat mentre la màquina realitza el seu cicle en l'altre.


Contactar