Envasat automàtic de juntes

Les envasadores Autobag-500 i autobag-550  son fàcilment integrables en tot tipus de línies d'envasament automàtic. Les seves qualitats i característiques la converteixen en la millor opció per a processos d'automatització, per exemple en l'envasament de juntes.


Contactar