Envasat manual en produccions mitjanes-altes

Les soldadores de bosses Magneta asseguren una qualitat en la soldadura i permeten augmentar la productivitat.

Un pas més enllà, les segelladores en continu són el sistema més ràpid i eficient quan es parteix de bossa ja feta.

D'altra banda les envasadores semiautomàtiques Speed-pack, Pandyno i Pandynair parteixen de tub i faciliten notablement la introducció del producte dins de la bossa, sent una solució econòmica i en alguns casos molt eficaç.


Contactar