Fer y tancar fundes de polietilè per mobles

Per la seva gran mobilitat i capacitat de soldadura, les pinces d'impulsos biactives són la millor solució per enfundar mobles o altres peces de gran grandària.

Solucions propostes


Contactar