FUTURA

Compacta i fàcil de transportar, aquesta soldadora de sobretaula tanca tot tipus de bosses de material plàstic (Polietilè, Polipropilè, PVC, ...). Un potenciòmetre amb tres posicions permet variar la temperatura de calefacció en funció de l'espessor de la bossa. La temperatura que pot aconseguir-se en la resistència, ha estat estudiada per no espatllar el teflón de la barra segelladora. Aquesta petita màquina es caracteritza per la seva velocitat de soldadura i per no precisar gairebé manteniment. No va dotada de fulla ni de temporitzador, és l'operari qui determina el temps de soldadura. Després d'un temps d'escalfament d'uns tres minuts, aquesta soldadora bàsica convindrà perfectament per al tancament de tot tipus de bosses de plàstic.


Contactar