GRUP SOLDADOR INDEPENDENT

Aquest conjunt està format per un joc d'electrodes i una caixa de comandament fabricats a mida. El conjunt es pot acoplar a qualsevol màquina especial que inclogui una unitat de soldadura. 

Les barres soldadores es poden fabricar de la mida desitjada. La caixa de comandament controla els temps de soldadura i refredament, i està preparada per rebre i tornar un senyal al principi i final de cicle.


Contactar