Productes en pols o granulat en bossa d'alumini

Per al tancament de bosses de grandària petita-mitjana amb barreges de preparats en pols o granulats pot utilitzar algun dels següents sistemes:

La pesadora automàtica B2 permet dosar el producte. La TT-300 semiautomàtica o la soldadora en continu D-555 V permeten tancar en vertical les bosses omplertes prèviament. 

Les envasadoras verticals AVM permeten fabricar la bossa a partir de làmina. Pot acoblar-se a la Pesadora B2 o a algun altre sistema de dosatge per obtenir un procés d'envasament completament automàtic. 


Contactar