Reenvasat automàtic de tubs en packs de 3 unitats

Exemple d'envasament automàtic de tubs de cosmètica en packs de 3 unitats, per al seu transport logístic intern, amb la envasadora autobag AB-180.

Solucions propostes


Contactar