SEGELLADORES PER IMPULSOS MEDICAL H DIGITAL ACCUTEMP

L'últim desenvolupament en segelladores per impulsos per al sector mèdic ho representen els models MEDICAL H-460 Digital accutemp i H-610 Digital accutemp. Aquests nous models aconsegueixen els nivells màxims de precisió i control que pot tenir una segelladora per impulsos, assegurant la repetició en cada cicle dels tres paràmetres de soldadura (Temperatura, pressió i temps), i permetent crear un registre dels mateixos per validar el procés.

La MEDICAL-H DIGITAL ACCUTEMP posseeix un sistema de control extremadament precís: Durant el cicle de soldadura la màquina calcula fins a 60 vegades per segon els tres paràmetres de soldadura: Temps, pressió i Temperatura. Qualsevol variació respecte als valors prefixats per l'operari i el fabricant provocaran la immediata activació d'una alarma i el consegüent bloqueig de la segelladora.

El programa específic Programari de gestón remota permet connectar directament la segelladora a un PC i registrar totes les dades de funcionament de la màquina, per assegurar la traçabilitat dels paràmetres de soldadura en relació amb una bossa i/o amb el temps de treball de la màquina. Aquests paràmetres de treball poden arxivar-se en una taula en format Excel. El programari permet la realització de gràfics, que poden arxivar-se o imprimir-se per ser adjuntats a la documentació de validació del procés. La MEDICAL-H DIGITAL ACCUTEMP es fabrica en dos amples de soldadura (460 i 610 mm), i s'acciona de forma semiautomàtica per mitjà d'un pedal elèctric. 


Contactar