Segellar bosses d'aditaments en continu

La Rebi és ideal per segellar en continu bosses petites de materials complexos, com les quals s'usen habitualment per a l'embutxacat d'aditaments

Solucions propostes


Contactar