Segellar tubs de mostra

Els models Farmatub i rovetub s' utilitzen habitualment en farmàcies o laboratoris, per al tancament de tubs de mostra en petites sèries.

Solucions propostes


Contactar